Menu

Kilder til Dansk Kunsthistorie

Igangværende projekter

Efter publicering af seneste kildeudvalg i foråret 2022 er der p.t. ikke flere projekter under udgivelse.

Opslag om støtte kan findes på Ny Carlsbergfondets hjemmeside.