Menu

Projecs

Books

Selected source projects have also been published as books in the series Kilder til Dansk Kunsthistorie (Primary Sources in Danish Art History). The series is published by the New Carlsberg Foundation in collaboration with Strandberg Publishing. So far, the following titles have been released (in Danish only):

Sine Krogh og Birgitte Fink: Breve fra London – Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden, 2018
Read more

Jesper Svenningsen: Seks år af et liv – Johan Thomas Lundbyes dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, 2018
Read more

Malene Linell Ipsen, Theis Vallø Madsen og Jens Gregersen: Klar blaa luft, let bris fra N – Johannes Larsens dagbøger fra Grønland 1925, 2019
Read more

Hanne Abildgaard: Riddere i Skønhedens Rige. Kunstnertidsskriftet Klingen 1917-1920. Redaktionsgruppens brevveksling, 2020

Read more