Menu

Projekter

Bøger

Udvalgte kildeprojekter er også blevet publiceret i bogform som led i skriftserien Kilder til Dansk Kunsthistorie, som Ny Carlsbergfondet har udgivet i samarbejde med Strandberg Publishing. Hidtil er udkommet:

Sine Krogh og Birgitte Fink: Breve fra London – Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden, 2018
Læs mere

Jesper Svenningsen: Seks år af et liv – Johan Thomas Lundbyes dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, 2018
Læs mere

Malene Linell Ipsen, Jens Gregersen og Theis Vallø Madsen: Klar blaa luft, let bris fra N – Johannes Larsens dagbøger fra Grønland 1925, 2019
Læs mere

Hanne Abildgaard: Riddere i Skønhedens Rige. Kunstnertidsskriftet Klingen 1917-1920. Redaktionsgruppens brevveksling, 2020

Læs mere